Lofoten #6 2023

OBS att alla resor finns för 2024: Utemedniclasbutiken

English? Please se below (bottom)!

3-10 juli inkl resdagar.

Vill du uppleva Lofoten och en magisk natur med kul, trevliga och positiva deltagare?

Hej och välkommen hit till Lofoten #6 och min sjätte arrangerade resa hit till det helt unika Lofoten!

Detta är en bas och mix av aktiviteter sommaren 2023 för dig som inte varit här innan eller vill uppleva igen. Och en fin möjlighet att uppleva det fantastiska Lofoten med ett personligt och kunnigt guidande och med ett lite nytt koncept. Dvs ännu bättre än 2022 som blev en stor succé och många fina ord från deltagarna.
Allt är inkluderat: resa, mat, boende, transfer, transporter på Lofoten och äventyr!

Och med aktiviteter och äventyr varje dag men med utrymme för eget, reflektion och skönt häng?

Då tycker jag att du ska boka din plats redan nu för en resa på 5 nätter och 6 aktiva dagar (från ankomst till avresa) på Lofoten med bra boende och så klart ett antal magiska vandringar med underbara fjordar intill och det vackra Norska havet utanför.

Det finns också möjlighet till paddlingar med Kajak och SUP (StandUpPaddle) och mycket mer dig som vill med på en tur alltså. Allt på havet beror givetvis på väder och vind men också förkunskaper. och det är ej i programmet utan en bonus. Du måste ha paddlat tidigare för att ge dig ut med gruppen här. Men du har gott om tid på dig att träna och lära innan resan. Gäller både kajak o SUP.

Men du väljer det du vill göra och hur aktiv du vill vara. Här finns inga krav mer än dom du själv ger dig. Det är enklare paddlingar och lite närmre men också mindre krav på kunskap. Är du helt nybörjare inom kajak så bör du ta en kurs eller 2 innan Lofoten om du vill ut på havet här uppe. Jag tipsar gärna om möjligheter att paddla/testa/lära.

Och om du bara vill vandra eller enbart paddla SUP så är det så klart helt okey. Du väljer och bygger på det du vill testa och en utmaning på dina villkor!

I detta paket ingår:
-TÅG från Sthlm till Narvik t o r liggvagn. Avresa sthlm den 3/7 och tillbaka den 10/7, Tåget tar cirka 20h och passerar bland annat det vackra Abisko, Riksgränsen o sedan in i Norge o mot Narvik. Tider för tåg kommer under vintern då Vy o SJ inte släppt dessa dagar/tider ännu. Så alla tider mm är preliminära just idag.

– Transfer med minibuss/bil/lokal buss från Narvik till boendet t o r
– Transporter på Lofoten för aktiviteter
– Frukost
– Lunch
– Middag

– Bra boende 5 nätter i Kabelvåg, Svolvaer eller liknande plats nära havet.

Vi bor tillsammans i enkelt men bra boende 2-4 bädds rum om du inte bokar enkelrum.

– Turer vid möjlighet med kajak/sup i små grupper om max 4-5 personer.

– Tillgång på 4 moderna, stabila och lättdrivna extra kajaker.

– Tillgång på 5 st nästan helt nya SUP brädor.

– Tillbehör som paddlar/flytvästar mm ingår så klart.

– En engagerad guide och reseledare (jag) som gör allt för din upplevelse.

Obs ej mat på tågresa/buss/transfer delen. I övrigt ingår frukost/lunch/middag.


Men meddela detta via ett Messenger eller e Mail, minst 8 veckor innan avresa eftersom det är paketresor.

Och tänk på att tågbiljetterna är bokade i ett visst antal, dvs vi har någon egen 6 personers (är grunden) kupé från start.

Men obs att det ändras om fler eller udda antal samt tillgång på resor/platser från SJ och Vy.
Dvs om vi bara fyller upp 4 av 6 platser i en kupé så kan det komma till fler. utanför vår grupp. I vissa fall har vi också enstaka platser i andra kupéer.

Enkelrum kan finnas mot tillägg och jag undersöker efter förfrågan då antalet rum är begränsade. Fråga gärna.
————————-
Alla priser är med reservation för valutaändringar av sek/nok. Kursen gäller per 1/8-22. och är då typ 1-1.


Detsamma gäller prisnivån på tåg och boende som utgår från de priser som är tillgängliga idag. Inflation/energi/räntor etc som påverkar o förändrar prisnivån på ett negativt sätt. Dvs tillkommande kostnader för Niclas Tengwall AB. Referensdag är den dagen då detta event läggs ut första gången: 7/8-22

————————

Du bokar redan nu genom ett mess till mig eller via mail till niclas@utemedniclas.se och bokningsavgift à 2000kr via swish 123 263 63 97 eller BG 686 9077.
Ange Lofoten #6 och ev allergier/veg/intoleranser mm.

Resterande summa skall vara reglerad senast 30/4 2023. Tack!

Villkor vid köp: Kontakt/villkor. – Ute med Niclas

Avbokning mm se längst ned.

—————-

Ansvarig arrangör är Niclas Tengwall AB /Ute med Niclas som är medlem i Visita

Om evenemanget ställs in återbetalas 100%.
Om du avbokar senast 31/3 2023 återbetalas allt utom bokningsavgiften .
Om du avbokar senast 15/5 2023 återbetalas 50%.
Därefter ingen återbetalning om du avbokar detta evenemang men du kan alltid överlåta din plats till ngn vän eller lägga ut i grupp. 

VÄLKOMMEN!

/ Niclas

Boka Nu och Upplev mer! – Ute med Niclas

Do you want to experience Lofoten and a magical nature with fun  and positive participants?

Hello and welcome here to Lofoten #6 and my sixth arranged trip to the completely unique Lofoten!

This is a base and mix of activities in the summer of 2023 for those who have not been to Lofoten yet, or want to revisit. It is a great opportunity to experience the fantastic Lofoten with a personal and knowledgeable guide and with a slightly new concept. Even better than 2022, which was a great success with happy participants and great reviews.

 
Everything is included: travel, food, accommodation, transfers, transport on the Lofoten islands and daily activities!

With adventures every day but still space for your own time, reflection and relaxation.

Book your trip already now – 5 nights and 6 active days (from arrival to departure) on Lofoten, with good accommodation, a number of magical hikes with wonderful fjords next door and the beautiful Norwegian Sea outside.

Kayaking and SUP (StandUpPaddle) tours will be offered but always depending on the weather conditions, and your prior knowledge (which is mandatory for the on-sea activities). However, you have plenty of time to train and learn before the trip! I am happy to recommend options for courses.

If you just want to hike or paddle SUP, it’s totally okey. You choose what you want to do and how active you want to be and challenge yourself on your own terms.

The package includes:
-TRAIN from Sthlm to Narvik t o r couchette. Departure Sthlm on the 3rd of July and back on the 10th. The train takes about 20h and passes, among other things, the beautiful Abisko, Riksgränsen, continues into Norway and towards Narvik. Vy and SJ has not released these days / times yet but normally do so during winter.

– Transfer by minibus/car/local bus from Narvik to the accommodation round trip
– Transport to activities
– Breakfast
– Lunch
– Dinner

– Good accommodation 5 nights in Kabelvåg, Svolvaer or similar place near the sea.

We live together in simple but good accommodation 2-4 bedrooms if you do not book single rooms.

– Tours when possible, with kayak / sup in small groups of maximum 4-5 people.

– Access to 4 modern, stable and easy-to-drive extra kayaks.

– Availability of 5 almost brand-new SUP boards.

– Accessories such as paddles / life jackets etc. are of course included.

– A dedicated guide and tour leader (me) who does everything for your experience.

Please note that food on the train trip / bus / transfer is not included. Otherwise, breakfast/lunch/dinner is included.

PRICE & BOOKING:
Everything above and a completely unique trip costs as a basis 13 500kr for shared room.
Price without train ride and transfer gives a deduction of SEK 2250*.

*Notify via Messenger or Email, at least 8 weeks before departure as it is package holidays.

Keep in mind that the train tickets are booked in a certain number, we have our own 6 person (is the basis) compartment from the start.

Note that it changes about more or odd numbers and access to trips / places from SJ and Vy.
I.e. if we only fill up 4 out of 6 seats in a compartment, it can come to more. outside our group. In some cases, we also have single seats in other compartments.

Single rooms can be available for an extra charge, but only a limited number of single rooms are available. Feel free to ask.
————————-
All prices are subject to currency changes in SEK vs NOK. The course is valid per 1/8-22. and is then type 1-1.

Same applies to the trains and accommodation that is based on the prices available today.

————————

You can book already now through sms or via email to niclas@utemedniclas.se and a booking fee of SEK 2000 via swish 123 263 63 97 or BG 686 9077.
Enter Lofoten #6 and any allergies / veg / intolerance etc.

The remaining amount must be settled no later than 31/1 2023. Thanks!

Cancellation etc. see at the bottom.

—————-

Responsible organizer is Niclas Tengwall AB / Ute with Niclas who is a member of Visita and kammarkollegiet.

If the event is cancelled it is 100% refundable.
If you cancel no later than 31/3 2023, everything except the booking fee will be refunded.
If you cancel by 15/5 2023, 50% of the price will be refunded.
After 15/5 – no refunds if you cancel this event but you can always transfer your seat to a friend or post in the group.

WELCOME!

/ Niclas

Book Now and Experience More! – Out with Niclas