Lofoten #9,v.32

At English? Scroll down please

Avresa Sthlm C den 6/8 och hemma igen den 13/8 om du köper hela paketet inkl tågresa och transfer!

Hej och välkommen hit till Lofoten #9 och min nionde arrangerade resa hit till det helt unika Lofoten!

Vill du också Uppleva Lofoten och en magisk natur?

Detta är en bas och mix av aktiviteter sommaren 2023 för dig som inte varit här innan eller vill uppleva igen. Och en fin möjlighet att uppleva det fantastiska Lofoten med ett personligt och kunnigt guidande och med ett lite nytt koncept. Dvs ännu bättre än 2022 som blev en stor succé och många fina ord från deltagarna.
Allt är inkluderat: resa, mat, boende, transfer, transporter på Lofoten och äventyr!

Och med en grupp av prestigelösa, väldigt trevliga och nyfikna människor?

Och med aktiviteter och äventyr varje dag men med utrymme för eget, reflektion och skönt häng?

Då tycker jag att du ska boka din plats redan nu för en resa på 6 nätter och 7 aktiva dagar (från ankomst till avresa) på Lofoten med bra boende och så klart ett antal magiska vandringar med underbara fjordar intill och det vackra Norska havet utanför.

Det blir också Paddlingar med Kajak och SUP (StandUpPaddle) och mycket mer dig som vill med på en tur alltså. Men du väljer det du vill göra och hur aktiv du vill vara. Här finns inga krav mer än dom du själv ger dig. Det är enklare paddlingar och lite närmre men också mindre krav på kunskap. Är du helt nybörjare inom kajak så bör du ta en kurs eller 2 innan Lofoten om du vill ut på havet här uppe. Jag tipsar gärna om möjligheter att paddla/testa/lära.

Och om du bara vill vandra eller enbart paddla SUP så är det så klart helt okey. Du väljer och bygger på det du vill testa och en utmaning på dina villkor!

I detta paket ingår:
-TÅG från Sthlm till Narvik t o r liggvagn.

– Transfer med minibuss/bil/lokal buss från Narvik till boendet t o r
– Transporter på Lofoten för aktiviteter
– Frukost
– Lunch
– Middag

– Bra boende 6 nätter i Kabelvåg, Svolvaer eller liknande plats nära havet.

Vi bor tillsammans i enkelt men bra boende 2-4 bädds rum om du inte bokar enkelrum.

– Turer med kajak/sup i små grupper om max 4-5 personer.

– Tillgång på 4 moderna, stabila och lättdrivna extra kajaker.

– Tillgång på 5-6 st nästan helt nya SUP brädor.

– Tillbehör som paddlar/flytvästar mm ingår så klart.

– En engagerad guide och reseledare (jag) som gör allt för din upplevelse.

Obs ej mat på tågresa/buss/transfer delen. I övrigt ingår frukost/lunch/middag.

PRIS & BOKNING:
Allt enligt ovan och en helt unika resa kostar som grund 16 900kr. Avser delat rum.

Och tänk på att tågbiljetterna är bokade i ett visst antal, dvs vi har någon egen 6 personers (är grunden) kupé från start.

Men obs att det ändras om fler eller udda antal samt tillgång på resor/platser från SJ och Vy.
Dvs om vi bara fyller upp 4 av 6 platser i en kupé så kan det komma till fler. utanför vår grupp. I vissa fall har vi också enstaka platser i andra kupéer.

Enkelrum kan finnas mot tillägg och jag undersöker efter förfrågan då antalet rum är begränsade.

Alla priser är med reservation för valutaändringar av sek/nok. Kursen gäller per 1/8-22. och är då typ 1-1.

————————
Du kan också köpa detta helt utan resan t o r, transfer mm men allt på plats. Kolla med mig för pris i så fall.

Du bokar redan nu genom ett mess till mig eller via mail till niclas@utemedniclas.se och bokningsavgift a’ 2000kr via swish 123 263 63 97 eller BG 686 9077.

Ange Lofoten #9 och ev allergier/veg/intoleranser mm.

Avbokning mm se längst ned.

—————-

Ansvarig arrangör är Niclas Tengwall AB /Ute med Niclas som är medlem i Visita.

Om evenemanget ställs in återbetalas 100%.
Om du avbokar senast 30/4 2023 återbetalas allt utom bokningsavgiften .
Om du avbokar senast 15/6 2023 återbetalas 50%.
Därefter ingen återbetalning om du avbokar detta evenemang men du kan alltid överlåta din plats till ngn vän eller lägga ut i grupp.

Hello and welcome here to Lofoten #9 my ninth arranged trip here to the completely unique Lofoten! Do you also want to experience Lofoten and a magical nature?

This is a base and mix of activities in the summer of 2023 for those who have not been here before or want to experience it again. And a great opportunity to experience the fantastic Lofoten with a personal and knowledgeable guide and with a slightly new concept.

In other words, even better than 2022, which was a great success and many nice words from the participants. Everything is included: travel, food, accommodation, transfers, transport on Lofoten and adventure! And with a group of unprestigious, very nice and curious people?

And with activities and adventures every day, but with space for yourself, reflection and a nice hangout? Then I think you should book your place already now for a trip of 6 nights and 7 active days (from arrival to departure) on Lofoten with good accommodation and of course a number of magical hikes with wonderful fjords next door and the beautiful Norwegian Sea beyond.

There will also be Paddling with Kayak and SUP (StandUpPaddle) and much more if you want to join in on a trip. But you choose what you want to do and how active you want to be. There are no more requirements here than those you give yourself. It is simpler paddling and a little closer, but also requires less knowledge.

If you are a complete beginner in kayaking, you should take a course or 2 before Lofoten if you want to go out to sea up here. I am happy to advise on opportunities to paddle/test/learn. And if you just want to hike or paddle SUP, that’s of course perfectly fine. You choose and build on what you want to test and a challenge on your terms!

This package includes: -TRAIN from Sthlm to Narvik t o r couchette. – Transfer by minibus/car/local bus from Narvik to the accommodation – Transport on Lofoten for activities – Breakfast – Lunch – Dinner – Good accommodation for 6 nights in Kabelvåg, Svolvaer or a similar place near the sea. We live together in simple but good accommodation 2-4 bed rooms if you do not book single rooms.

– Kayak/sup tours in small groups of a maximum of 4-5 people.

– Access to 4 modern, stable and easy-to-drive extra kayaks.

– Availability of 5-6 almost brand new SUP boards.

– Accessories such as paddles/life jackets etc. are of course included. – A committed guide and tour leader (me) who does everything for your experience. Note no food on the train journey/bus/transfer part. Otherwise, breakfast/lunch/dinner is included.

PRICE & BOOKING: Everything as above and a completely unique trip costs SEK 16,900 as a basis. Refers to shared room. And keep in mind that the train tickets are booked in a certain number, i.e. we have our own 6-person (is the basis) compartment from the start. But note that it changes if there are more or odd numbers and access to trips/places from SJ and Vy. That is, if we only fill up 4 out of 6 seats in a compartment, there may be more. outside our group.

In some cases, we also have individual seats in other compartments. Single rooms may be available at an additional cost and I will investigate upon request as the number of rooms is limited.

All prices are subject to currency changes of SEK/NOK. The course is valid from 1/8-22. and is then like 1-1. And the same for transports/energy and so on.

————————

You can also buy this completely without the trip, transfer etc. but everything on site. Check with me for price in that case. You can book now by sending me a message or by email to niclas@utemedniclas.se and a booking fee of SEK 2000 via swish 123 263 63 97 or BG 686 9077. Enter Lofoten #9 and any allergies/veg/intolerances etc. Cancellation etc. see below.

—————-

The responsible organizer is Niclas Tengwall AB / Ute with Niclas being a member of Visita . If the event is cancelled, 100% will be refunded. If you cancel by 30/4 2023 at the latest, everything except the booking fee will be refunded. If you cancel no later than 15/6 2023, 50% will be refunded. After that no refund if you cancel this event but you can always transfer your place to a friend or post in a group